Un punct de sosire și de plecare, în același timp, urmând traseul de-a lungul traseului trasată de ENEL și Nissan între sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016, când cele două companii au dezvoltat sinergii în Sistemul Vehicle-2-Grid ( V2G), care permite proprietarilor de autoturisme și consumatorii de energie electrică pentru a utiliza masina ca „stații mobile“, și a pus în rețea energia neutilizată curată.